Genel ve özel  rölativite (izafiyet) teorileri

Kitabı tüm kitapçılarda bulabileceğiniz gibi aşağıda linkleri verilmiş olan online kitap satış sitelerinden de sipariş edebilirsiniz.

Kitabı satın almak istiyorum

Zaman ve mekan evrenin gerçekliğini tanımlamada o denli temel kavramlardır ki, onların içeriğini değiştirmek demek evren hakkında tüm bildiklerimizi baştan yazmak demektir. Einstein’ın ortaya attığı rölativite (izafiyet) teorisi tam da bunu yapmıştır. Bu teori sayesinde evrenin dokusunu ören zaman ve mekanın gerçek doğasını çözdük. Zamanın büküldüğü, mekanın büzüldüğü, ışığın yere düştüğü, şimdiki an, geçmiş ve gelecek kavramlarının yeniden tanımlandığı hayallerimizi zorlayan fenomenlerle karşılaştık. Evrenin nerden geldiğini, nasıl bir şekle sahip olduğunu ve onu nasıl bir geleceğin beklediğini sorgulamayı mümkün kıldık. Hatta çok daha ötelere gidip, bilinen evrenin ötesinde paralel evrenlerin varlığını tartıştık. Karadeliklerin karanlık ufkunun ötesine geçip zaman ve mekanın nasıl rol değiştirdiğine şahit olduk. Kazandığımız bu birikim sayesinde kozmolojinin temel sorularına cevap aradık.

 

Rölativite teorisi, özel ve genel rölativite olmak üzere iki teoriden meydana gelir. Kitapta bu teorilerin her ikisini de anlaşılır bir dille ve kapsamlı bir içerikle ele alıyoruz. İnceldiğimiz konulardan bazıları aşağıda verilmiştir. Her bir başlığa tıklayarak daha fazla detay görebilirsiniz. 

 

1- Zaman nedir? Mekan nedir? Einstein’ın rölativite teorisi 

     zaman ve mekanın gerçekliği hakkında neler söyler? 

 

2- Rölativiteye göre zamanın akış hızı görecelidir. O halde geçmiş,

     gelecek ve şimdiki an kavramlarının anlamı nedir? 

 

3- Işık hızı neden evrensel bir üst limit teşkil eder? Işığın hızını özel

      kılan nedir? 

 

4- Rölativite teorisi sayesinde ne gibi yeni kavramlar ortaya çıkar? 

 

5- Genel rölativite teorisi kütle çekimini nasıl izah eder?

     Ağaçtan düşen elma, yerin onu çektiğini nerden biliyor?

 

ve daha fazlası Rölativite'den Kuantum'a Evrenin Gerçekliği’nde