Kitabı tüm kitapçılarda bulabileceğiniz gibi aşağıda linkleri verilmiş olan online kitap satış sitelerinden de sipariş edebilirsiniz.

Kitabı satın almak istiyorum

İÇİNDEKİLER

 

1 GİRİŞ

 

5 BİRİNCİ BÖLÜM Evreni Algılamak   

   9 Klasik Dünya Görüşü   

   14 Çerçeveler   

   20 Her Yerde ve Her Şeyde Karşımıza Çıkan Tek Şey   

   25 Farklı Bir Bakış Açısı   

   34 Doğa Kanunları Her Zaman Geçerli midir?

   40 Sonsuz Okyanus ve Newton’un Kovası   

   48 İçi Boş Zaman

 

53 İKİNCİ BÖLÜM Işığın Doğasında Saklı Gerçekler   

   56 Dedikodudan Daha Hızlı Yayılan Tek Şey   

   59 Işığın Hareketini Anlamak   

   62 Maddenin İçindeki Hayalet   

   68 Boşluğun Özü   

   72 Başarısızlıkla Sonuçlanmış En Ünlü Deney

 

79 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Rölativisttik Gerçeklik   

   82 Değişen Zaman   

   91 Anlar Arasındaki İlişki   

   101 Zamanın Aynadaki Görüntüsü   

   107 Değişen Mekân   

   117 Parçaları Birleştirmek   

   122 Müon Yağmuru

 

131 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Uzay-Zaman Dokusu   

   134 Yaşınızı Soran Uzaylıya Cevap   

   138 Uzay-Zaman Aralığında Dünya Çizgimiz   

   149 Erişilmez Bölge   

   158 Geçmiş ve Geleceğin Anlamı   

   165 Tüm Zamanların En Ünlü Denklemi

 

171 BEŞİNCİ BÖLÜM Özel Teoriden Genel Teoriye   

   173 Eşitlik Prensibi   

   182 Yeni Kimlik   

   197 Eğimli Uzay-Zaman   

   212 Düşen Işık   

   224 Kozmik Sansür   

   244 Sürüklenen ve Dalgalanan Evren

 

251 ALTINCI BÖLÜM Evrenin Doğuşu ve Evrimi   

   253 Kozmolojinin Temel Sorusu   

   265 İki Evren   

   279 Hangi Big Bang?   

   290 Kozmik Enflasyon   

   301 Evrenin Geleceği   

   316 Görünen Evrenin Ötesi

 

331 YEDİNCİ BÖLÜM Evrenin Kuantum Gerçekliği   

   334 Kuantum Devrimi   

   351 Boşluktan Evren Yaratmak   

   372 Multievren   

   389 Evreni Ölçen Kim?   

   405 Kuantum Gerçekliği Ne Kadar Gerçek?   

   422 Kuantum Paralel Evrenler

 

435 Dizin